Kontakt

Adres

Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
Instytut Języka Polskiego
Zakład Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego

Kampus Centralny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
II piętro, pok. 34 oraz 28c

Telefon

(+48 22) 55-20-835 (pok. 34)

(+48 22) 55-21-019 (pok. 28c)