Gramatyka opisowa języka polskiego I

Zajęcia z gramatyki opisowej języka polskiego 1 (GOJP 1) składają się z 60 godzin ćwiczeń oraz 60 godzin obowiązkowego wykładu. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, student musi zaliczyć ćwiczenia oraz wykład. Kurs GOJP 1 kończy się egzaminem pisemnym w sesji letniej.