Pracownicy i doktoranci zakładu

Pracownicy

Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa

e-mail: kwaszak@uw.edu.pl

Nie dyżuruje w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Strona pracownika

Prof. dr hab. Marek Łaziński

e-mail: m.lazinski@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
wtorki, godz. 14.00-15.00, pok. 28c

Strona pracownika

Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. UW

e-mail: elzbieta.piotrowska@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
środy, godz. 15.00-16.00, pok. 28c

Strona pracownika

Dr hab. prof. ucz. Magdalena Zawisławska

e-mail: zawisla@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
środy, godz. 13.45-14.45, pok. 36

Strona pracownika

Dr Marta Falkowska

e-mail: m.falkowska@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
poniedziałki, godz. 9.45-10.45, pok. 34

Strona pracownika

Dr Marta Chojnacka-Kuraś, kierownik zakładu

e-mail: martachojnacka@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
środy, godz. 11.30-12.30, pok. 34

Strona pracownika

Dr Monika Jabłońska

e-mail: jablomka@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
poniedziałki, godz. 11.20-12.20, pok. 28c

Strona pracownika

Mgr Dagmara Banasiak

e-mail: dagmara.m.banasiak@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
środy, godz. 9.45-10.45, pok. 34

Strona pracownika

Doktoranci

Mgr Maria Asman

Nie dyżuruje w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Mgr Łukasz Wnuk, sekretarz zakładu

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024: czwartki, godz. 12:15-13:15, pok. 34